Uppdrag

Uppdrag är ett kortare projekt som du som student gör ideellt och parallellt med studierna. Här hittar du intressanta och spännande uppdrag som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till uppdraget, hör av dig till kontaktpersonen för uppdraget för att få mer information. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

RSS
Vad kostar nedskräpningen i Borås? Borås rent och snyggt Borås ekonomi SV
Omvärldsbevakning – förnyelsebart drivmedel EcoPar AB Göteborg teknikutvecking
Bygg upp ett miljöledningssystem Underverk i Väst Media och Teknik Svanesund, Orust Miljöledning, Miljödiplomering SV
En artefakt av unga för unga om klimatfrågan Fossilfritt Dalsland (FFD) Dalsland Digitala media, film, animation SV
Copywriting i hållbar digital startup Findexia Göteborg kommunikation, marknadsföring, hållbar turism SV
Utveckla ett verktyg för att miljöfrågor vid byggnationer Sveriges Byggindustrier - Miljöutskott Göteborg bygg, miljö SV
Energikartläggning Surteby Haraldsgården Björketorp, Marks kommun Energi SV
Metod för förbättrat miljöarbete PSG Bevakning Göteborg Miljöledning SV
Medborgarundersökning av hållbarhetsbegreppet Kungsbacka Kommun Kungsbacka medborgardialog, utredning, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet SV
Social hållbarhet i urban odling Kompostbutiken/Västfront produktion Göteborg Social hållbarhet, impact assessment, kommunikation, marknadsföring SV/ ENG
Nya ISO 14001 – GAP-Analys Mape Sweden Trollhättan ISO 14001 SV
Omdiplomering av mindre företag CopyCenter Print Solution AB Göteborg Miljöledning SV
Skriva referat på hållbarhetsföreläsningar Ekocentrum Göteborg Kommunikation, information SV
Strategisk marknadsföring Leader Södra Bohuslän Stenungsund Marknadsföring SV
Hur mycket kan man spara på att ta tillvara på det man redan har? reCreate Göteborg redesign, återbruk SV/ ENG
Producentansvar Västia AB Lilla Edet juridik SV
Utforma ett delegeringsdokument för miljöansvar Svergies Byggindustrier - Miljöutskottet Göteborg Bygg SV
Marknadsföra riktlinjer för resor – Layout Miljöförvaltningen, Borås stad Borås Marknadsföring, Layout SV