Uppdrag

Uppdrag är ett kortare projekt som du som student gör ideellt och parallellt med studierna. Här hittar du intressanta och spännande uppdrag som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till uppdraget, hör av dig till kontaktpersonen för uppdraget för att få mer information. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

RSS
Kemikalier – Inne eller ute? Borås stad - Tekniska förvaltningen Borås Kemikalie-, risk- och miljökonsekvensutredning SV
Hur upplever näringsidkare och besökare satsningar på hållbar mobilitet? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, beteende SV
Hur upplever boende satsningar på hållbar mobilitet? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, beteende SV
Designa & inred ett Fixotek! Re:Challenge medskapande återbruksdesign. Göteborgs Stad Göteborg design, cirkulär ekonomi, arkitektur, produktutveckling & innovation, co-creation SV/ ENG
Minska matsvinn – nudging Borås Djurpark Borås miljöpsykologi, nudging SV
Strategi för sociala media Lantfisk Surte marknadsföring/kommunikation SV/ ENG
Identifiera utfasningsämnen Stadsdelsförvaltningen Angered Göteborg Kemi SV
Tjänstebilspolicy för miljövänliga bilar Continental Däck Sverige AB Göteborg Affärs- och organisationsutveckling; Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning; CSR SV
Vad kostar nedskräpningen i Borås? Borås rent och snyggt Borås ekonomi SV
En artefakt av unga för unga om klimatfrågan Fossilfritt Dalsland (FFD) Dalsland Digitala media, film, animation SV
Copywriting i hållbar digital startup Findexia Göteborg kommunikation, marknadsföring, hållbar turism SV
Utveckla ett verktyg för att miljöfrågor vid byggnationer Sveriges Byggindustrier - Miljöutskott Göteborg bygg, miljö SV
Energikartläggning Surteby Haraldsgården Björketorp, Marks kommun Energi SV
Skriva referat på hållbarhetsföreläsningar Ekocentrum Göteborg Kommunikation, information SV
Producentansvar Västia AB Lilla Edet juridik SV
Utforma ett delegeringsdokument för miljöansvar Svergies Byggindustrier - Miljöutskottet Göteborg Bygg SV
Marknadsföra riktlinjer för resor – Layout Miljöförvaltningen, Borås stad Borås Marknadsföring, Layout SV