Examensarbete/uppsats

Till examensarbeten (ex-jobb) räknas alla former av uppsatser på olika nivåer. Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde. De flesta företag står dessutom för reseersättning.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till examensarbetet, hör av dig till ansvarig kontakt på Miljöbron. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

 

När du skriver ditt examensarbete via Miljöbron får du ta dela i vår ex-jobbs kampanj X-Race. X-Race är en kompetenshöjande kampanj där du som student bland annat ta del av vår utbildningsserie. X-race är även en tävling där bästa ex-jobb vinner 10.000 SEK. Läs mer här

RSS
Machine learning för att lösa miljöproblem Göteborgsbaserat bolag inom big-data Göteborg IT & Systemutveckling, Produktutveckling & innovation, machine learning SV/ ENG
Kartläggning av effektivt miljöarbete i SME Miljöbron Göteborg corporate sustainability, miljöekonomi, statistik, analys SV
Energikartläggning och energiberäkningar Surteby Haraldsgården Björketorp, Marks kommun Energi SV
Utvärdering av hygienutvecklingsprojekt för personal på HVB-hem och asylboenden Smittskydd Västra Götaland & Miljösamverkan Västra Götaland Göteborg Miljö/hälsa SV
Hur kan hyresvärdar arbeta för hållbart resande? Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborg hållbart resande, mobility mangement SV
Utreda mikrofloran i små enskilda avloppsanläggningar Kungsbacka kommun Kungsbacka Mikrobiologi, vattenrening SV
Marknadsföringsstrategi för ökad närvaro med digitala media Ekocentrum Göteborg Marketing, strategy, social media SV/ ENG
Framtidens konstruktionsmaterial med grafen – LCA Aarsleff Grundläggning, Centrum Påle Göteborg LCA, utsläppsberäkning, grafen SV/ ENG
Minska mil i bil – Vilka åtgärder kan hjälpa oss? Sotenäs kommun Kungshamn Logistik, organisation