Examensarbete/uppsats

Till examensarbeten (ex-jobb) räknas alla former av uppsatser på olika nivåer. Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde. De flesta företag står dessutom för reseersättning.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till examensarbetet, hör av dig till ansvarig kontakt på Miljöbron. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

RSS
Vilken nivå är rätt nivå i en jätteorganisation? Regionservice, Västra Götalandsregionen Mölndal Organisation, miljöledning SV
Utveckla en produktkonfigurator Kenjo Limmared, Tranemo kommun IT, Programmering SV
Design Miljöbron’s new backoffice system Miljöbron Göteborg IT & Development SV/ ENG
Framtida användningsområden för non-woven? Wargön Innovation Trollhättan Produktutveckling & innovation SV
Påverkar eldriven busstrafik tryggheten i staden? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, elfordon, beteende SV
Design Rooftop Vegetable Garden at Le Mat Hotel Le Mat Jonsered Partille design, architecture, circular economy, food systems SV/ ENG
Digitalisering: Ett verktyg för att förena internationalisering och minskad miljöpåverkan inom högre utbildning? Högskolan Väst Trollhättan IT och systemutveckling, Digitalisering SV
Hur organiseras miljöarbetet på högskolorna? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Internrevision en bra eller dålig metod? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Hur kort kan ledtiden vara för resursen nyanlända att nå arbetsmarknaden? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Integration & social hållbarhet SV
Analys & labbtest av tidnings- och kartongsortering Göteborgs Stad Göteborg Produktutveckling & innovation, cirkulär ekonomi, kemiteknik SV
Livscykelanalys & LCC för hushållsnära insamling Göteborgs Stad Göteborg LCA, LCC SV
Inventering och analys av tätortsnära friluftsliv Kungsbacka Kommun Kungsbacka fysisk planering, utredningar SV
Hållbarhetsnytta med sopsug Envac Scandinavia Göteborg miljö, social hållbarhet SV
Cirkulärt flöde för Operationskläder Martinson Gällstad LCA, Textil SV/ ENG
The Effect of Practical Experience on Students’ Abilities for Wicked Problem Solving Miljöbron Göteborg Education SV/ ENG
Environmental Impact Assessment of Office Relocation The National Secretariat for Gender Research Göteborg Environmental Impact Assessment, Circular Economy, Innovation SV/ ENG
Utveckling av ett gemensamt system för ÅVC för Sjuhärad Borås Energi och Miljö Borås Affärsutveckling SV
Utreda mikrofloran i små enskilda avloppsanläggningar Kungsbacka kommun Kungsbacka Mikrobiologi, vattenrening SV
Marknadsföringsstrategi för ökad närvaro med digitala media Ekocentrum Göteborg Marketing, strategy, social media SV/ ENG
Framtidens konstruktionsmaterial med grafen – LCA Aarsleff Grundläggning, Centrum Påle Göteborg LCA, utsläppsberäkning, grafen SV/ ENG