Examensarbete/uppsats

Till examensarbeten (ex-jobb) räknas alla former av uppsatser på olika nivåer. Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde. De flesta företag står dessutom för reseersättning.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till examensarbetet, hör av dig till ansvarig kontakt på Miljöbron. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

RSS
Beräkning av klimatpåverkan i byggprojekt Västfastigheter Göteborg klimatsmarta byggprojekt SV/ ENG
Utveckla en produktkonfigurator Kenjo Limmared, Tranemo kommun IT, Programmering SV
Measure Coastal Currents Using Floating Markers – Development Project Swedish Sea Rescue Society / Svenska Sjöräddningssällskapet Göteborg Innovation, Engineering & Product Development, software/electrical engineering SV/ ENG
Effect on Employability of Business-Student Collaborations Miljöbron Göteborg Society, Systems & Urban Development, Business & Organizations, SV/ ENG
Design Miljöbron’s new backoffice system Miljöbron Göteborg IT & Development SV/ ENG
Affärsutveckling kring solceller Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Förnybar energi och energieffektivisering SV
Hur skapas en attraktiv stad så pendlarna blir bofasta? City Trollhättan Trollhättan Kulturgeografi, demografi SV
Business Value and Profitability of Environmental Objectives Lin Education Göteborg Business & Organizations SV/ ENG
How can Cementa create a suitable environment for wild bees and other endangered speices Cementa Skövde Biologisk mångfald, biology, nature conservation SV/ ENG
Hur kan skolbarn engageras och lära om naturen Cementa Skövde Integration & social hållbarhet, Naturskydd & biologi, pedagogik SV/ ENG
Områdesutveckling för att gynna kulturhistoria och friluftsliv Cementa Skövde Samhälle, system & stadsutveckling, historia SV/ ENG
Materialbalans Kungälvs Kommun Kungälv Miljö SV
Cirkulär ekonomi i Kungsbacka Kungsbacka kommun Kungsbacka cirkulär ekonomi, inköp, miljö, social hållbarhet, organisationsutveckling SV/ ENG
Ekonomiskanalys av en biobaserad odlingsduk Wargön Innovation Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Framtida användningsområden för non-woven? Wargön Innovation Trollhättan Produktutveckling & innovation SV
Påverkar eldriven busstrafik tryggheten i staden? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, elfordon, beteende SV
Utvecklingen av Cleantech – Vad är hemligheten? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Hur kan man arbeta med hållbar utveckling i utvecklingen av startups? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Design Rooftop Vegetable Garden at Le Mat Hotel Le Mat Jonsered Partille design, architecture, circular economy, food systems SV/ ENG
Digitalisering: Ett verktyg för att förena internationalisering och minskad miljöpåverkan inom högre utbildning? Högskolan Väst Trollhättan IT och systemutveckling, Digitalisering SV
Hur organiseras miljöarbetet på högskolorna? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Internrevision en bra eller dålig metod? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Hur kort kan ledtiden vara för resursen nyanlända att nå arbetsmarknaden? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Integration & social hållbarhet SV
Produktutveckling och digitalisering Ulma AB Svenljunga Produktutveckling & innovation SV/ ENG
Designa hållbara Musikens Hus Musikens Hus Göteborg Design, arkitektur, hållbar stadsutveckling SV
Kultur som verktyg att driva hållbar utveckling framåt? Musikens Hus Göteborg beteende, psykologi, kommunikation SV
Designlösning för bättre arbetsmiljö Brännö Skola Brännö, Göteorg Design, akustik SV/ ENG
Analys & labbtest av tidnings- och kartongsortering Göteborgs Stad Göteborg Produktutveckling & innovation, cirkulär ekonomi, kemiteknik SV
Sustainability Impacts of Circular Economy Projects Göteborgs Stad Göteborg circular economy, environmental impact assessment, social impact assessment, cost-benefit analysis SV/ ENG
Livscykelanalys & LCC för hushållsnära insamling Göteborgs Stad Göteborg LCA, LCC SV
Gestaltning av väg Svenljunga kommun Svenljunga Väg, mark SV
Inventering och analys av tätortsnära friluftsliv Kungsbacka Kommun Kungsbacka fysisk planering, utredningar SV
Hållbarhetsnytta med sopsug Envac Scandinavia Göteborg miljö, social hållbarhet SV
Cirkulärt flöde för Operationskläder Martinson Gällstad LCA, Textil SV/ ENG
The Effect of Practical Experience on Students’ Abilities for Wicked Problem Solving Miljöbron Göteborg Education SV/ ENG
Environmental Impact Assessment of Office Relocation The National Secretariat for Gender Research Göteborg Environmental Impact Assessment, Circular Economy, Innovation SV/ ENG
Utveckling av ett gemensamt system för ÅVC för Sjuhärad Borås Energi och Miljö Borås Affärsutveckling SV
Kartläggning av effektivt miljöarbete i SME Miljöbron Göteborg corporate sustainability, miljöekonomi, statistik, analys SV
Utvärdering av hygienutvecklingsprojekt för personal på HVB-hem och asylboenden Smittskydd Västra Götaland & Miljösamverkan Västra Götaland Göteborg Miljö/hälsa SV
Utreda mikrofloran i små enskilda avloppsanläggningar Kungsbacka kommun Kungsbacka Mikrobiologi, vattenrening SV
Marknadsföringsstrategi för ökad närvaro med digitala media Ekocentrum Göteborg Marketing, strategy, social media SV/ ENG
Framtidens konstruktionsmaterial med grafen – LCA Aarsleff Grundläggning, Centrum Påle Göteborg LCA, utsläppsberäkning, grafen SV/ ENG
Minska mil i bil – Vilka åtgärder kan hjälpa oss? Sotenäs kommun Kungshamn Logistik, organisation