Examensarbete/uppsats

Till examensarbeten (ex-jobb) räknas alla former av uppsatser på olika nivåer. Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som är aktuella just nu!

 

Låt dig inte begränsas av vilket ort företaget finns placerat på, utgå snarare från dina intressen och ditt kompetensområde. De flesta företag står dessutom för reseersättning.

 

Om du känner dig osäker på om du är lämpad till examensarbetet, hör av dig till ansvarig kontakt på Miljöbron. Även om du inte har de teoretiska krav som krävs kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta – så tveka inte att söka!

RSS
Möjligheter till cirkulär ekonomi i Kungsbacka Kungsbacka kommun Kungsbacka cirkulär ekonomi, miljö, social hållbarhet, organisationsutveckling SV/ ENG
Ekonomiskanalys av en biobaserad odlingsduk Wargön Innovation Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Framtida användningsområden för non-woven? Wargön Innovation Trollhättan Produktutveckling & innovation SV
Påverkar eldriven busstrafik tryggheten i staden? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, elfordon, beteende SV
Är en temporär flytbro en möjlighet i Frihamnen? Älvstranden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, miljövetenskap, byggnadskonstruktion SV/ ENG
Utvecklingen av Cleantech – Vad är hemligheten? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Hur kan man arbeta med hållbar utveckling i utvecklingen av startups? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling SV
Vilka möjligheter för stadsutveckling ger tysta och utsläppsfria fordon Älvstraden utveckling Göteborg Hållbar stadsutveckling, elfordon, byggnadskonstruktion SV
Hur skapar man en effektiv logistik? Gerdas bröd i Grästorp AB Grästorp Logistik SV
Design Rooftop Vegetable Garden at Le Mat Hotel Le Mat Jonsered Partille design, architecture, circular economy, food systems SV/ ENG
Digitalisering: Ett verktyg för att förena internationalisering och minskad miljöpåverkan inom högre utbildning? Högskolan Väst Trollhättan IT och systemutveckling, Digitalisering SV
Hur organiseras miljöarbetet på högskolorna? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Internrevision en bra eller dålig metod? Högskolan Väst Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Certifiering, miljöledning & hållbarhetsredovisning SV
Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde Blomdahls Mekaniska Herrljunga Affärs- och organisationsutveckling, Produktutveckling & innovation SV
Hur kort kan ledtiden vara för resursen nyanlända att nå arbetsmarknaden? Innovatum Trollhättan Affärs- och organisationsutveckling, Integration & social hållbarhet SV
Produktutveckling och digitalisering Ulma AB Svenljunga Produktutveckling & innovation SV/ ENG
Designa hållbara Musikens Hus Musikens Hus Göteborg Design, arkitektur, hållbar stadsutveckling SV
Kultur som verktyg att driva hållbar utveckling framåt? Musikens Hus Göteborg beteende, psykologi, kommunikation SV
Designlösning för bättre arbetsmiljö Brännö Skola Brännö, Göteorg Design, akustik SV/ ENG
Analys & labbtest av tidnings- och kartongsortering Göteborgs Stad Göteborg Produktutveckling & innovation, cirkulär ekonomi, kemiteknik SV
Sustainability Impacts of Circular Economy Projects Göteborgs Stad Göteborg circular economy, environmental impact assessment, social impact assessment, cost-benefit analysis SV/ ENG
Livscykelanalys & LCC för hushållsnära insamling Göteborgs Stad Göteborg LCA, LCC SV
Gestaltning av väg Svenljunga kommun Svenljunga Väg, mark SV
Inventering och analys av tätortsnära friluftsliv Kungsbacka Kommun Kungsbacka fysisk planering, utredningar SV
Hållbarhetsnytta med sopsug Envac Scandinavia Göteborg miljö, social hållbarhet SV
Människors beteende gällande avfallsfrågor Borås Djurpark Borås miljöpsykologi, beteende SV
Cirkulärt flöde för Operationskläder Martinson Gällstad LCA, Textil SV/ ENG
The Effect of Practical Experience on Students’ Abilities for Wicked Problem Solving Miljöbron Göteborg Education SV/ ENG
Mapping, Inventory and Development of Urban Stormwater Catchments The City of Gothenburg Göteborg Water Resource Management, Hydrogeology, Civil Engineering SV/ ENG
Quarry Life award – biodiversity, cultural history and pedagogy Cementa Skövde Biologisk mångfald, pedagogik, kulturhistoria, områdesutveckling SV/ ENG
Environmental Impact Assessment of Office Relocation The National Secretariat for Gender Research Göteborg Environmental Impact Assessment, Circular Economy, Innovation SV/ ENG
Utveckling av ett gemensamt system för ÅVC för Sjuhärad Borås Energi och Miljö Borås Affärsutveckling SV
Kartläggning av effektivt miljöarbete i SME Miljöbron Göteborg corporate sustainability, miljöekonomi, statistik, analys SV
Energikartläggning och energiberäkningar Surteby Haraldsgården Björketorp, Marks kommun Energi SV
Utvärdering av hygienutvecklingsprojekt för personal på HVB-hem och asylboenden Smittskydd Västra Götaland & Miljösamverkan Västra Götaland Göteborg Miljö/hälsa SV
Utreda mikrofloran i små enskilda avloppsanläggningar Kungsbacka kommun Kungsbacka Mikrobiologi, vattenrening SV
Marknadsföringsstrategi för ökad närvaro med digitala media Ekocentrum Göteborg Marketing, strategy, social media SV/ ENG
Framtidens konstruktionsmaterial med grafen – LCA Aarsleff Grundläggning, Centrum Påle Göteborg LCA, utsläppsberäkning, grafen SV/ ENG
Minska mil i bil – Vilka åtgärder kan hjälpa oss? Sotenäs kommun Kungshamn Logistik, organisation