Student

Vill du få arbetslivserfarenhet redan under din studietid? Vill du pröva dina kunskaper i praktiken och skapa hållbara kontakter med framtida arbetsgivare? Då kan Miljöbron hjälpa dig!

 

Miljöbron ger dig som student möjlighet att skapa kontakter med näringslivet redan under din studietid. Vi förmedlar projekt inom miljö och hållbar utveckling som utförs på företag och organisationer. Projekten kan handla om allt från teknik till psykologi, men har alltid en sak gemensamt: de bidrar till att skapa en hållbar utveckling. Genom Miljöbron kan du skaffa hållbara kontakter med framtida arbetsgivare och dessutom bidra till en mer hållbar utveckling! Vill du få ett försprång i arbetslivet och komma ett steg närmare ditt drömjobb? Miljöbron Göteborg vänder sig främst till dig som studerar på universitet eller högskola i Västra Götaland, men läser du på något annat lärosäte är du naturligtvis också välkommen.

 

I menyn till vänster kan du läsa mer om hur förmedlingen av projekt fungerar, men du kan också se vilka aktuella uppdrag och examensarbeten som finns tillgängliga. Alla projekt publiceras här på vår hemsida.

 

 

Men vad är ett projekt?

Miljöbron förmedlar uppdrag och examensarbeten. Uppdrag är ett kort projekt som du som student gör ideellt och parallellt med studierna. Det är ett effektivt och roligt sätt att komma ut på ett företag och genomföra en konkret uppgift. Uppdragen utförs oftast av 2 studenter tillsammans – på det viset blir det både roligare och ett bättre resultat

 

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå. De examensarbeten som Miljöbron förmedlar kan vanligen göras på antingen 10 eller 20 veckor, det vill säga 15 till 30 hp.