Partner

 • Ale kommun

  I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. 2012-12-09 invigdes den nya fyrfältsvägen från Göteborg upp till Trollhättan som gett Ale kommun ett helt nytt ansikte utåt. Detta stora infrastrukturprojekt har pågått i cirka 7 år vilket har krävt både tålamod och uppoffringar från kommuns invånare. I samband med utbyggnaden har även ny lokalväg byggts som förbinder alla Ales samhällen. Kommunen har nybyggda förskolor, en väl utvecklad äldrevård, mötesplatser för både unga och äldre samt ett rikt fritidsliv.
  Kommunen erbjuder både aktiviteter och vila för turister och kommuninvånare.
  Ale kommun

 • Borås Energi & Miljö

  Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. Företaget medverkar dessutom i flera internationella projekt och är även ett ackrediterat kontrollorgan för utförande av energideklarationer. Antalet anställda är cirka 225 och omsättningen uppgår till ungefär 900 mkr. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser. Borås Energi och Miljö

 • Ekocentrum

  Ekocentrum visar på vägar mot en ekologisk hållbar samhällsutveckling. Ekocentrum äger, förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studenter som allmänheten.
  Ekocentrum

 • Envac

  Envac ä företaget bakom sopsugen och har som affärsidé att leverera automatiska och miljövänliga lösningar för insamling och transport av avfall och återvinningsprodukter. Företaget förser sina kunder med en effektiv och miljövänlig avfallshantering genom att erbjuda kvalificerad konsultation inom flera områden.

  Envac

 • Göteborgsregionens kommunalförbund

  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har medlemskommunerna drygt 950 000 invånare och GR har ca 160 årsanställda. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

  Göteborgsregionens kommunalförbund

 • Innovatum

  Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. Här jobbar vi med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och kreativ industri. På Innovatum kan du få tillgång till en professionell plattform för forskning och utvecklingsprojekt, en kreativ och tillåtande miljö för nystartade företag, ett helt hus fullt av ny kunskap och produktionsutrustning. Vi har en mängd pedagogiska program i nära samarbete med skolan och vi arbetar även med det industriella kulturarvet.
  Innovatum

 • Kretslopp och vatten

  Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering, och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.
  Kretslopp och vatten

  Partner
 • Utbildningsförvaltningen

  Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola samt viss kommunal vuxenutbildning.  Förvaltningen ansvarar också för studie- och yrkesvägledning till alla elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor och inom uppföljningsansvaret, samt skolutveckling för hela Göteborgs Stad.

 • Trollhättan Vänersborgs flygplats

  Trollhättan- Vänersborgs flygplats ägs gemensamt av kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Här finns både linjetrafik till Stockholm och samhällsnyttigt flyg såsom sjuktransporter, kraftledningsinspektioner och skolflygningar. På vår lilla, effektiva och personliga flygplats har vi gratis parkering eller varför inte cykla på cykelbana hela vägen till flygplatsen?  Hänsynen till både miljö och säkerhet genomsyrar varje del av våra, och våra hyresgästers, beslut.

  Trollhättan Vänersborgs flygplats