Huvudpartner

 • Västra Götalandsregionen

  Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden.
  Västra Götalandsregionen

 • Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

  Sjuhärad är delregionen som ligger strategiskt där vägarna från Stockholm och Småland och den framtida Götalandsbanan kommer in i Västra Götaland. Näringslivet är diversifierat med en ovanligt stor andel små- och medelstora företag och Sjuhärad är kanske mest känt för sin textilindustri, som fortfarande utvecklas och blomstrar. I Sjuhärads kommunalförbund samverkar medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Falkenberg, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,  Varberg och  Vårgårda för att stärka Sjuhärad. Tillsammans representerar kommunerna ca 310 000 invånare.
  Boråsregionen

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. På Chalmers studerar ca 10 000 studenter. Bakom allt som görs på Chalmers finns en önskan om att medverka till en hållbar utveckling både nationellt och globalt.Chalmers tekniska högskola
  Chalmers tekniska högskola

 • Kungsbacka kommun

  I Kungsbacka växer framtiden. Kommunen har över 80 000 invånare och är en av de mest expansiva i Sverige. Här är nära till naturen och havet – och bara 20 minuter till Göteborg. Kungsbacka kommun är den största arbetsgivaren i Kungsbacka med ca 7500 anställda. Vi som jobbar här ser till att invånarna får god service med hög kvalitet. Det gör vi genom att låta kunnande, öppenhet och självständighet genomsyra allt vi gör. Ett gott bemötande skapar trygghet för invånarna. Vi arbetar aktivt med vår gemensamma värdegrund, Bitt, vilket står för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Läs gärna mer om oss och vårt arbete på www.kungsbacka.se.

 • Fyrbodals kommunalförbund

  I Fyrbodals kommunalförbund samarbetar 14 kommuner med sammanlagt 258 000 invånare. Syftet är att tillsammans bli starkare och kunna möta framtiden på ett bättre sätt. Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län.
  Fyrbodals kommunalförbund

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet har 50 000 studenter och 5 000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Universitetet är också ett av de populäraste med flest sökande till många program och kurser.
  Göteborgs universitet

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.
  Högskolan i Borås

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst är en modern och framtidsinriktad högskola med campus i Trollhättan. Högskolan har en stor ämnesbredd i arbetslivsnära utbildningar och för en tät samverkan med samhälle och näringsliv. Skolan har idag cirka 10.000 studenter.
  Högskolan Väst

   

 • Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder och brukare. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är vi en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.
  Lokalförvaltningen 

 • Nettbuss

  Nettbuss är Nordens näst största bussbolag, med verksamhet i Norge och Sverige. Vi omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7400 medarbetare, samt ca 3300 bussar. Nettbuss är ett helägt dotterbolag till NSB som Norges motsvarighet till SJ och vår historia går så långt tillbaka som till 1925. Nettbuss siktar på att vara bäst på trafiksäkerhet, komfort och miljö.

  Nettbuss

 • Älvstranden Utveckling AB

  Älvstranden Utveckling har till uppgift att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Visionen om den Goda Staden ligger till grund för allt arbete.
  Älvstranden Utveckling AB