Partner

På Miljöbron ser vi samarbete och kompetensutbyte som en viktig komponent i strävan mot ett hållbart samhälle. För att vi på Miljöbron ska vara en stark verksamhet samarbetar vi med organisationer och företag verksamma i Västra Götaland. Som samarbetspartner till Miljöbron gör man inte bara en god sak för framtiden utan man bidrar även till att:

 

– Öka samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv

 

– Öka miljöanpassningen i företag och organisationer, vilket i sin tur leder till hållbarare, mer konkurrenskraftiga och lönsamma företag

 

– Höja studenters kompetens och öka deras intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor

 

– Bibehålla värdefull kompetens i Västra Götalandsregionen genom att fler studenter redan under studietiden får möjlighet att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare

 

 

Vad vinner ni på av att vara Miljöbrons samarbetspartner?

 

Som Miljöbrons samarbetspartner har ni möjlighet att få hjälp av studenter för att utveckla ert miljö-och hållbarhetsarbete. Era förfrågningar prioriteras och ni får förtur till studenternas kompetens.

 

Som Miljöbrons samarbetspartner synliggörs ni i ett positivt sammanhang vid alla student- och företagskontakter som Miljöbron har, vilket innebär bland annat arbetsmarknadsdagar, näringslivsträffar och företagsmöten. Ni syns även på allt tryckt material samt på Miljöbrons hemsida. Genom att synas tillsammans med Miljöbron framhäver ni företagets samhällsengagemang samt visar på att miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktiga i er verksamhet.

 

Miljöbron kategoriserar samarbetspartner utifrån två kategorier; Huvudpartner och Partner. Som samarbetspartner stödjer man Miljöbron finansiellt. Avtalen är alltid individuella överenskommelser och åtagandet varierar vanligtvis från 50 000 – 100 000 kr/år och uppåt, beroende på avtalets innebörd och storleken på er organisation.

 

Vill du bli Miljöbrons partner, eller veta mer om vad det innebär?
Kontakta oss för att diskutera just din verksamhets möjligheter!