Vision och drivkrafter

Vi är den ledande aktören för det värdeskapande mötet mellan studenter, samhälle och en hållbar framtid.

Miljöbron är en värdedriven organisation som vill bidra till det hållbara samhället på ett konkret sätt genom värdeskapande möten. Våra projekt ska skapa en hållbar utveckling, ger studenter arbetslivserfarenhet och stötta i näringslivets hållbara omställning. Vårt arbete ska präglas av kvalitet, engagemang och utveckling.

Utveckling

Vi tänker nytt och jobbar med frågor som ligger i framkant genom att formulera projekt som bidrar till utveckling på individ-, företag- och samhällsnivå. Vi ser till att studenter och företag utbyter kunskap, samarbetar och genererar idéer för att tillsammans skapa en hållbar framtid.

Engagemang

På Miljöbron finns både hjärta och hjärna. Vi brinner för att göra det lilla extra som gör skillnad för samhället. Engagemang är att visa intresse, medkänsla och förståelse för alla människor som vi möter. Genom att ifrågasätta det som görs idag kan vi göra morgondagen ännu bättre och skapa förutsättningar för att lösa framtidens utmaningar.

Kvalité

Vi arbetar med kvalité genom att varje projekt har en coach som säkerhetsställer att projekten är väl kommunicerade, relevanta och lösningsorienterade. Vi ser till att alla parter känner sig trygga genom att vara med under hela projektets gång. Enligt detta strukturerade och transparenta arbetssätt kan vi leverera den kvalité som förväntas.