Organisation

Den ideella föreningen Miljöbron består av styrelse, referensgrupper, verksamhetsledare, informatör och studenter som har deltagit i projekt under det senaste året. Som medlem kan också varje organisation som aktivt stödjer verksamheten upptas.

 

Verksamhetsledare och regionansvarig

På Miljöbron arbetar i dagsläget sex personer, en verksamhetsledare, tre regionansvariga, en verksamhetsutvecklare och en kommunikatör. Kontaktuppgifter till personal finner du här. Verksamhetsledaren ansvarar för den övergripande organisationen vilket innebär upprättande och uppföljning av mål, samt ansvar för finansiering och budget. Regionansvariga ansvarar för den lokala verksamheten på respektive regionkontor vilket  innebär bland annat marknadsföring gentemot företag och studenter samt koordinering av projekt. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att ta fram nya koncept och projektidéer samt är projektledare för Re:Challenge (re.miljobron.se). Kommunikatören arbetar med informationsinsatser samt har ansvar för den strategiska kommunikationsutvecklingen.

 

 

Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

A
Ordförande
 LillemorLindberg2 Lillemor Lindberg
Innovatum
lillemor.lindberg@innovatum.se
Ledamöter
 Anna Nyström Claessson Anna Nyström Claessson
Chalmers
Anne Krantz Amour
Ludvig Svensson
Anders Sandoff Anders Sandoff
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Björn Fondén
Studentrepresentant Göteborgs universitet
Elsa Tylstedt
Studentrepresentant Högskolan i Borås
Gunilla Wikholm
Lindex
Mattias Dahl, where is my piny Mattias Dahl
Where is my pony
 

Robin Griffiths
Studentrepresentant Göteborgs universitet

 

 

Åsa Lom 
Krook och Tjäder

 

AA