Om Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som grundades 1997. Vi är idag 5 anställda och finns med huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i Borås och Trollhättan. Vi har verksamhet i hela Västra Götaland. Målet är att verka för att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag. Sedan hösten 2011 finns även en systerorganisation i Skåne.

 

 

Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten får små och medelstora företag, inom alla typer av branscher tillgång till den senaste kunskapen, möjlighet att kostnadsfritt utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och kontakt med potentiella arbetstagare. För att anpassa till de behov som finns både i näringslivet och inom akademin förmedlar Miljöbron projekt som kan variera i tid från 20 timmar till 20 veckor.

 

 

Verksamhetsidé

Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.