Nyhet

<<Fler nyheter

Sustainability Day på Handelshögskolan: Challenges

Under hållbarhetsdagens panelsamtal på Handelshögskolan 18 oktober diskuterades olika samhällsaktörers roll i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, universitetens roll och hur studenter kan bära med sig hållbarhetsfrågor i sin utbildning och framtida karriär.
Totalt deltog 600 studenter där de förutom att lyssna på samtalen om hur målen ska nås fick svara på frågor genom mentometer. En stor andel svarade att de såg näringslivet som den viktigaste aktören för att åstadkomma hållbar utveckling, och att de genom sina framtida yrkesroller har möjligheten att påverka den.
Martin Ahrin-Larsson från Miljöbron modererade samtalet och upplevde ett stort engagemang från studenterna att arbeta med målen. Det var väldigt kul och inspirerande att studenterna har så stort intresse för de här frågorna berättar Martin. De vill vara med och utveckla företags arbete med hållbarhet, och det är viktigt att företag kan erbjuda detta för att kunna locka till sig framtidens talanger och bidra till en god samhällsutveckling.