Nyhet

<<Fler nyheter

Jubileumsspecial: Sara Augustsson

Under Miljöbrons jubileumsår 2017 lyfter vi fram personer, uppdragsgivare och partners som Miljöbron samarbetat med under åren.

Jag heter Sara Augustsson och är en inflyttad Alingsåsare som 2005-2011 pluggade miljövetenskap mednaturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Detta resulterade i en Mastersexamen inom miljövetenskap och kort därefter fick jag jobb som miljökonsult hos Effort Consulting. Jag har under mina sex år hos Effort specialiserat mig inom områdena miljölagstiftning, miljöledningssystem och revisioner, men arbetar även med arbetsmiljöfrågor, kemikaliebedömningar, utbildningar med mera. Jag har hjälpt såväl små enmansbolag som globala bolag med tusentals anställda, landsting och kommunala verksamheter. Variationen i arbetsuppgifterna är utmanande och spännande på samma gång.

 

Min första kontakt med Miljöbron var när de på vår introduktionskurs kom och berättade om sin verksamhet. Jag kände direkt, wow, den här chansen till kontakt med ”verkligheten” måste jag se till att ta. Efter ett år med bas- och kemikurser gjorde jag mitt första korta uppdrag och fick blodad tand. Jag fortsatte därefter med ett längre uppdrag i samband med en miljörevisionskurs, examensarbete både på kandidat- och masternivå samt ytterligare några kortare uppdrag.

 

Läs hela Saras berättelse om sina erfarenheter med Miljöbron i vår årsberättelse. >>>