Nyhet

<<Fler nyheter

Dags att nominera till samverkanspriset 2014, Göteborgsuniversitet

Sedan 2010 delar Göteborgs universitet ut ett samverkanspris för att uppmärksamma goda insatser när det gäller samverkan mellan universitetet och dess omvärld. Genom att särskilt uppmärksamma samverkansinsatser får anställda, ibland tillsammans med studenter, ett erkännande för kvalitetsutvecklande insatser. Samtidigt blir arbetet synliggjort och kan tjäna som ett gott exempel på framgångsrikt samverkansarbete. Mottagare av priset kan vara en organisatorisk del av universitetet, en grupp av individer eller en enskild individ. Även studenter och en eller flera externa parter kan vara pristagare.

 

Känner du någon anställd, student eller organisation kopplad till Göteborgs universitet som du känner är välförtjänt av samverkanspriset 2014? Gå in här för att nominera

 

Kriterier för bedömningen av nomineringar är ömsesidighet, genomslag och varaktighet.

 

Senast 2 maj ska nomineringen vara inlämnad till registrator.