Nyhet

<<Fler nyheter

Arktiska marina operationer och transporter – hållbar sjöfart i Arktis, är det möjligt?

I spåren av klimatförändringarna smälter havsisen i Arktis, vilket öppnar upp för möjligheterna att transportera gods via de nordliga rutterna norr om Ryssland och Kanada. Smältande isar ökar också möjligheterna att utvinna mer olja och gas i Arktis, vilket i sin tur bidrar till klimatförändringarna. Samtidigt står turismen för den största ökningen av transporter i Arktis, där turister vill se havsisen och isbjörnar

Arktis sjöfart står inför flera utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt som existerande och föreslagna miljöregler ämnar till att skydda miljön, kan de få inverkan på operativ säkerhet på fartyg som opererar i Arktis. Proaktivt säkerhetsarbete har en tydlig koppling mot miljöskydd, men kan allt för hårda miljö regler inverka negativt på operativ säkerhet?

Detta är svåra frågor och seminariet syftar till att belysa bland annat Polarkoden och andra regelverk och miljöfrågor för att se olika företag, organisationer och myndigheters syn på utvecklingen. Då det sker ett ökat nyttjande av Arktis behöver det göras med största möjliga hänsyn till miljön, säkerheten och de sociala förhållandena i Arktis. Kan man med hjälp av kommande gemensamma regleringar gällande säkerhet och miljö kunna nå hållbara transporter i Arktis?

 

Ta chansen att skriva referat på detta seminarium för att maxa dagen! Kontakta Christin Carlsson på Miljöbron för mer info: christin@miljobron.se 0766-121752 

 

Schema för dagen

13.00-13.10    Välkommen – Moderator / Karin Andersson, prefekt Sjöfart och marin teknik
13.10-13.30    Turid Stemre, Sjöfartsdirektoratet
13.30-13.50    Åke Rohlén, Arctic Marine Solutions
13.50-14.10    Patrik Svahn, Stena Bulk
14.10-14.30    Thomas Dahlgren, UNI Research
14.30-14.50    Tom Arnbom, WWF
14.50-15.15    Kaffe och kaka
15.15-15.55    Diskussion
15.55-16.00    Summering – Moderator

 

Anmälan till Marita Ahlkvist. Fika ingår. Ange i din anmälan om du har några allergier eller önskar specialkost.