Nyhet

<<Fler nyheter

Är du under 25 år och drivande inom ekologisk hållbar produktion? Sök stipendium hos Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ekologiska Ungdomsstiftelsen bildades på Per Gahrtons 50-årsdag 1993 och har till ändamål att med stipendier, forskningsbidrag och pris till ungdomar främja utvecklingen av ekologiskt hållbara produktionsformer och livsstilar i Sverige och övriga världen. Ekologiska Ungdomsstiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Första utdelningen var 1995 och sker nu en gång per år. Stipendiaten ska vara max 25 år.

Stipendiet ges i första hand till redan befintliga projekt som kan utvecklas med hjälp av stipendiesumman. Stipendiet ges inte till studieresor eller projektarbeten som i första hand är en studieresa.

Läs mer på: http://ekologiskaungdomsstiftelsen.com/?page_id=2