Så fungerar det

Miljöbron erbjuder företag kostnadsfri hjälp med att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Detta gör vi genom att rekrytera studenter till de projekt som vi tillsammans formulerar. Läs mer nedan om hur samarbetet går till! Den hjälp vi förmedlar till företag är kostnadsfri då Miljöbron är en ideell förening och drivs utan vinstintresse med stöd av externa finansiärer. Nyfiken på vad det skulle innebära att stödja Miljöbron? Läs mer under Partner.

 

Miljöbron stödjer er under hela processen

Miljöbron vänder sig främst till små och medelstora företag i Västra Götaland. Vi förmedlar studenter som hjälper företag samt andra organisationer med frågeställningar som berör miljö och hållbar utveckling. Vi hjälper dig att formulera en projektbeskrivning och rekryterar därefter studenter med rätt kompetens för att lösa din frågeställning. Under hela projektets genomförande finns Miljöbrons verksamhetsledare till hands som bollplank och stöd.

 

Exempel på vad ditt företag kan få hjälp med; miljöutredning, energieffektivisering, produktutveckling, resvaneundersökning, avfallsfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, miljörätt, kemikaliefrågor och miljöpolicy.

 


Vilka högskolor och universitet samarbetar vi med?

Studenterna kommer vanligen från något av lärosätena i Västra Götaland; Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Väst eller Högskolan i Skövde, men kan ibland även komma från andra lärosäten i Sverige. Via Miljöbron får du enkelt kontakt med blivande civilingenjörer, ekonomer, marknadsförare, jurister, miljövetare, biologer, kemister m.m.

 

 

Hur anmäler vi vårt intresse?

Anmäl ert intresse genom att ta kontakt med någon av verksamhetsledarna på Miljöbron. Kontaktuppgifter hittar ni här. Tänk på att ta kontakt med den verksamhetsledare som är ansvarig för den del av Västra Götaland där ditt företag ligger.

 

 

Vilka typer av projekt förmedlar Miljöbron?

Miljöbron förmedlar tre olika typer av projekt inom vilka företag kan få hjälp; uppdrag, kursprojekt och examensarbete. Nedan finns information om respektive projekt.

 

Uppdrag
Uppdrag är ett kort projekt där ni får hjälp av två studenter med en konkret, avgränsad fråga eller uppgift. Studenterna har omkring 1 månad på sig att genomföra uppdraget och förväntas lägga ner 10-20 timmars arbete per person. Uppdraget utför studenterna på fritiden, parallellt med sina studier. När uppdraget är klart redovisar studenterna resultatet i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation för berörda medarbetare på företaget. För att se exempel på hur ett Uppdrag kan formuleras och vilka ämnen som kan tas upp, klicka här och läs om aktuella Uppdrag.

 

Kursprojekt
Kursprojekt genomförs som delmoment inom olika kurser på Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Som företag har ni möjlighet att emot en studentgrupp som kommer ut och hjälper er med en utredning eller frågeställning som faller inom ramen för kursens ämnesområde. Populära kurser att få hjälp inom är miljöledning, produktutveckling och miljöpsykologi. Beroende på kursens omfattning arbetar studenterna heltid med kursprojektet under 1-5 veckor. När projektet är klart redovisar studenterna resultatet i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation för berörda medarbetare på företaget. Mer information om aktuella kursprojekt finns här.

 

Examensarbete
Ett examensarbete är ett projektarbete som studenterna gör i slutet av sin utbildning. Omfattningen varierar mellan 10-20 veckor och projektet genomförs vanligen av 1-2 studenter. Examensarbeten är lämpliga för att genomföra större kartläggningar, utredningar och djupare analyser. Efter slutfört examensarbete redovisas resultatet av studenten/studenterna i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation för berörda medarbetare. För att se exempel på hur ett Examensarbete kan vara formulerat och vilka ämnen som kan tas upp, klicka här och läs om aktuella Examensarbeten.