Exempelprojekt

Varje år hjälper vi ungefär 100 uppdragsgivare, företag, ideela organisationer och offentliga aktörer. En del tar sina första stapplande steg mot hållbarhet och andra är gamla i gamet och önskar hjälp att utreda en specifik miljöfråga eller få in någon som med nya ögon kan se på ett gammalt problem.

 

Nägra exempel på vad som gjorts:

 

Bra miljöval för logistiklösningar, Scandinavian logisticspartner. En granskning av kriterierna för Naturskyddsföreningens märkningen ”Bra Miljöval” för logistik. Implementeringsstudie på företaget Scandinavian logisticspartner.

 

Visualisering av miljöarbete, Ekan management. Med nudging som utgångpunkt genomförde studenterna en studie om hur företaget kan visualisera och påverka mot mer miljövänliga val på arbetsplatsen. Ledord var ReUse och ReDesign. 

 

Kartläggning av hållbarhetsmärkningar, Kwintet. Genom att kartlägga konkurrenternas hållbarhetsarbete kunde studenterna ge en inblick i hur marknaden arbetar med hållbarhetsmärkningar på yrkeskläder.

 

Energiingenjörspraktik, Lokalförvaltningen. Genom beräkningar och en större kartläggning kunde studenten utvärdera när den optimala sotningen av pelletspannorna skulle ske och därmed optimera arbetet.

 

Miljödiplomering, Hos Pelle, förberedelse för Miljödiplomering genom att sammanställa dokument så som miljöutredning, miljöpolicy samt miljöplan.

 

 

Utvärderingar från de uppdragsgivare som fått hjälp under 2015 visar att 80 % tycker att projektet gjort stor eller mycket stor nytta.Klicka på bilden nedan för att se vilka uppdragsgivare som tog hjälp av Miljöbrons studenter under 2015.

 

FTG2015