Företag

 

Här finner du Miljöbrons företagsbrochyr i digitalt format. Där sammanfattas vad Miljöbron kan erbjuda dig och ditt företag.


Hållbar företagsutveckling

Behöver ert företag hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att kunna förbättra er verksamhet. Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.

 

Många studenter skriver sina uppsatser och examensarbeten under vårterminen, vilket betyder att de börjar leta redan under hösten. Har ni en idé som ni tror kan passa som ett examensarbete är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss på Miljöbron. Vi hjälper er med formulering, rekrytring och handledning genom projektets gång.

 

 

Erbjudanden inför våren 2017

Under våren finns möjligheter för ditt företag att få hjälp i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöbron samarbetar med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås för att hitta skarpa fall för studenterna att arbeta med. Studenterna genomför alltså ett projektarbete hos ett företag inom ramen för sin utbildning, i en kurs. Om du har en idé för ett studentarbete men är osäker på om det passar i någon av vårens kurser, hör av dig så kan vi diskutera möjliga upplägg.

 

Här kan du se en sammanställning av Miljöbrons kurssamarbeten 2016/2017. Läs mer om vårterminens kurssamarbeten genom att följa länkarna nedan. Anmäl intresse till Miljöbrons kontaktperson enligt uppgifterna i länken.

 

Har du några frågor, kontakta oss via info@miljobron.se

 

 

Environmental Management Systems Studenter vid Göteborgs universitet gör ett grupparbete om miljöledningssystem där de hjälper en verksamhet att lägga grunden för ett sådant system baserat på ISO14001. Kursen ges på engelska

 

 

 

Praktik Ta in en praktikstudent som kan arbeta med en eller flera av era hållbarhetsfrågor under sju veckors tid.

 

 

 

Digitala media Studenter vid Högskolan Väst gör ett projektarbete med hur man på ett pedagogiskt sätt kan kommunicera ett behov genom digitala verktyg.

 

 

Hållbar logistik Studenter på Chalmers gör gruppvis analyser av logistiken inom företaget och ger förslag på val som kan ge minskad miljöpåverkan och hur dessa val kan påverka t ex ledtider.

 

 

 

Exempel på andra typer av projekt ni kan få hjälp med

CSR Avfallsfrågor Energieffektivisering
Miljöekonomi Miljörätt Investeringsbedömning
Arbetsmiljö Kemikaliefrågor Logistikutredning
Miljöpolicy Kommunikation Attitydundersökning

 

 


 

Andreas Hanning