Företag

Behöver ert företag hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att kunna förbättra er verksamhet. Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.

 

Många studenter skriver sina uppsatser och examensarbeten under vårterminen, vilket betyder att de börjar leta redan under hösten. Har ni en idé som ni tror kan passa som ett examensarbete är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss på Miljöbron. Vi hjälper er med formulering, rekrytring och handledning genom projektets gång.

 

 

Erbjudanden inför våren 2018

Under våren finns möjligheter för ditt företag att få hjälp i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöbron samarbetar med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås för att hitta skarpa fall för studenterna att arbeta med. Studenterna genomför alltså ett projektarbete hos ett företag inom ramen för sin utbildning, i en kurs. Om du har en idé för ett studentarbete men är osäker på om det passar i någon av vårens kurser, hör av dig så kan vi diskutera möjliga upplägg.

 

 

Har du några frågor, kontakta oss via info@miljobron.se

 

 

Miljöledningssystem Studenter vid Göteborgs universitet gör ett grupparbete om miljöledningssystem där de hjälper en verksamhet att lägga grunden för ett sådant system baserat på ISO14001. Kursen ges på engelska

 

 

 

Praktik Ta in en praktikstudent som kan arbeta med en eller flera av era hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Digitala media Studenter från Högskolan Väst ska under en kurs lösa ett kommunikationsproblem med en digitallösning. På ett pedagogiskt sätt som är anpassat till målgruppen så skapar studenterna en digital artefakt.

 

 

Hur hållbar är er logistiklösning? Hur hållbar är er logistiklösning? Studenter från Chalmers analysera miljöpåverkan från de logistiklösningar ni har idag och föreslå alternativ som skulle vara bättre utifrån miljösynpunkt. De analyserar dessutom hur dessa alternativ påverkar ledtider,ekonomi samt miljö. I ett sista steg tar de också fram ett förslag på en miljölogistisk strategi åt er. Kursen ges på engelska.

 

 

 

Miljöpsykologi Studenter som läser miljöpsykologi på Göteborgs universitet. De kan hjälpa ert företag att undersöka
attityder och beteenden hos kunder och anställda när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få löpande information om dina möjligheter att ta hjälp av studenter

Exempel på andra typer av projekt ni kan få hjälp med

CSR Avfallsfrågor Energieffektivisering
Miljöekonomi Miljörätt Investeringsbedömning
Arbetsmiljö Kemikaliefrågor Logistikutredning
Miljöpolicy Kommunikation Attitydundersökning