Företag

 

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Studenter är drivna, nyfikna och påhittiga. De kan hjälpa er att utvecklas. Miljöbron initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan företag och studenter – alltid med hållbar utveckling i fokus.

 

Miljöbrons process

Våra projekt utgår alltid från era behov. Vi börjar vår process med att sitta ner tillsammans med er och analysera era utmaningar framåt. Därefter hjälper vi er att bryta ner utmaningarna i uppgifter som studenter kan göra inom ramen för, eller vid sidan av, sina studier. När vi har hjälpt er att rekrytera, coachar vi både studenterna och er genom hela arbetet. Från första möte till avrapporterat resultat.

 

 

Vi jobbar utifrån  i 4 olika projektkategorier: Examensarbete, Kursprojekt, Praktik och Uppdrag

 

Examensarbete – Har ni en utforskande fråga eller ett problem som kräver en djupare genomlysning? Låt en student göra sitt examensarbete tillsammans med er! Examensarbeten går på djupet i en fråga och ger en ordentlig analys utifrån vetenskapliga ramar. Oftast skriver studenten under 10-20 veckor.

 

 

Kursprojekt – Samarbeta direkt med en universitetskurs! Vi tycker det är onödigt att studenter gör grupparbeten med påhittade problem. Varför inte plocka in ert företags utmaning istället? Inom våra kursprojekt samarbetar vi med studentgrupper från många olika utbildningar och ämnen. Tydlig leverans och avgränsning i tid. Två till åtta studenter samarbetar i mellan 2 till 10 veckor.

 

 

Praktik – Vill ni lära känna en student på djupet och få hjälp med lite större arbetsuppgifter? Då kan det vara lämpligt att ta hjälp av en praktikant. Praktikanten är heltid hos er under åtta till 20 veckor.

 

 

Uppdrag – För lite mindre frågor och undersökningar är uppdrag en bra samarbetsform. En eller två studenter hjälper att genomföra kortare arbetsuppgifter om ca 20 timmar per student. Studenterna arbetar ideellt i utbyte mot kontakter, referenser och lärande.

 

 

Kursprojekt som vi erbjuder tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås.

 

 

Under året finns möjligheter för ditt företag att få hjälp i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöbron samarbetar med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås för att hitta skarpa fall för studenterna att arbeta med. Studenterna genomför alltså ett projektarbete hos ett företag inom ramen för sin utbildning, i en kurs. Om du har en idé för ett studentarbete men är osäker på om det passar i någon av vårens kurser, hör av dig så kan vi diskutera möjliga upplägg. Här nedan ser du på ungefär vilken tid på året som kursprojekten går under året. Har du några frågor, kontakta oss via info@miljobron.se

 

 

 

Miljöledningssystem Studenter vid Göteborgs universitet gör ett grupparbete om miljöledningssystem där de hjälper en verksamhet att lägga grunden för ett sådant system baserat på ISO14001. Kursen ges på engelska

 

Praktik Ta in en praktikstudent som kan arbeta med en eller flera av era hållbarhetsfrågor.

 

Digitala media Studenter från Högskolan Väst ska under en kurs lösa ett kommunikationsproblem med en digitallösning. På ett pedagogiskt sätt som är anpassat till målgruppen så skapar studenterna en digital artefakt.

 

Hur hållbar är er logistiklösning? Hur hållbar är er logistiklösning? Studenter från Chalmers analysera miljöpåverkan från de logistiklösningar ni har idag och föreslå alternativ som skulle vara bättre utifrån miljösynpunkt. De analyserar dessutom hur dessa alternativ påverkar ledtider,ekonomi samt miljö. I ett sista steg tar de också fram ett förslag på en miljölogistisk strategi åt er. Kursen ges på engelska.

 

Miljöpsykologi Studenter som läser miljöpsykologi på Göteborgs universitet. De kan hjälpa ert företag att undersöka
attityder och beteenden hos kunder och anställda när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Produktutveckling Sitter ni på en idé om en produkt men har svårt att förverkliga den? Studenterna tar er idé och utifrån er beskrivning skapar en konceptgenerering och sedan en prototyp. De kan även se över hur en maskin, produkt kan effektiviseras eller förbättras. Studenterna läser till Maskingenjörer och har kunskaper kring mekanisk konstruktion.

 

Kvalité och ledningssystem Har ni tappat fart i ert arbete med ledningssystemet och vill ha nya ögon för att ge förbättringsförslag? Studenterna på Högskolan i Borås gör en revision på ert ledningssystem och ser vad ni behöver förbättra.

 

CSR – vad gör ni i dag och vad kan ni göra i morgon? Har ni funderat på hur ni kan arbeta med CSR och vad det kan vara för er organisation? Studenter på Högskolan i Borås hjälper er att gå igenom ert nuläge men tittar även på hur ni kan utveckla ert CSR-arbete.

 

 

Hemsidan håller på att uppdateras, mer information kommer snart.

Exempel på andra typer av projekt ni kan få hjälp med

CSR Avfallsfrågor Energieffektivisering
Miljöekonomi Miljörätt Investeringsbedömning
Arbetsmiljö Kemikaliefrågor Logistikutredning
Miljöpolicy Kommunikation Attitydundersökning