Företag

Behöver ert företag hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att kunna förbättra er verksamhet. Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.

 

Många studenter skriver sina uppsatser och examensarbeten under vårterminen, vilket betyder att de börjar leta redan under hösten. Har ni en idé som ni tror kan passa som ett examensarbete är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss på Miljöbron. Vi hjälper er med formulering, rekrytring och handledning genom projektets gång.

 

 

Erbjudanden inför hösten 2017

Under hösten finns möjligheter för ditt företag att få hjälp i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöbron samarbetar med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås för att hitta skarpa fall för studenterna att arbeta med. Studenterna genomför alltså ett projektarbete hos ett företag inom ramen för sin utbildning, i en kurs. Om du har en idé för ett studentarbete men är osäker på om det passar i någon av vårens kurser, hör av dig så kan vi diskutera möjliga upplägg.

 

 

Har du några frågor, kontakta oss via info@miljobron.se

 

 

Environmental Management Systems Studenter vid Göteborgs universitet gör ett grupparbete om miljöledningssystem där de hjälper en verksamhet att lägga grunden för ett sådant system baserat på ISO14001. Kursen ges på engelska

 

 

 

Praktik Ta in en praktikstudent som kan arbeta med en eller flera av era hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Kvalité & miljöledning Studenter från Högskolan i Borås ska under en kursen utföra en revision på ISO 9001 eller ISO 14001. De kan även hjälpa er att se vad ni behöver göra för att förändra ert ledningssystem till de nya standarderna.

 

 

 

Livscykelanalys Studenter på Masternivå från Högskolan i Borås läser en kurs om livscykelanalys. Under kursen har de möjlighet att testa sina kunskaper, så har ni möjligheten att en översikt på en tjänst eller produktens påverkan under livscykeln.

 

 

 

Miljöpsykologi Studenter som läser miljöpsykologi på Göteborgs universitet. De kan hjälpa ert företag att undersöka
attityder och beteenden hos kunder och anställda när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

 

 

Sustainable Marketing Management erbjuder er möjlighet att få hjälp med att förstå och integrera hållbar utveckling i er marknadsföring. Masterstudenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet utför ett arbete där de analyserar ert företags marknadsföringsaktiviteter och flöden ur ett hållbarhetsperspektiv. Förvänta er nya strategiska insikter!

 

 

 

Här kan du se en sammanställning av Miljöbrons kurssamarbeten 2017/2018.

 

Exempel på andra typer av projekt ni kan få hjälp med

CSR Avfallsfrågor Energieffektivisering
Miljöekonomi Miljörätt Investeringsbedömning
Arbetsmiljö Kemikaliefrågor Logistikutredning
Miljöpolicy Kommunikation Attitydundersökning